CF-XTRIM

ROOFTOP KONDENSACYJNY, CHŁODZENIE 

 

             ogrzewanie |wentylacja | klimatyzacja
            obiektach handlowych
            budynkach biurowych
            halach widowiskowo-sportowych
            halach produkcyjnych
            laboratoriach
            klubach fitness
            restauracjach
            muzeach
            kinach
 

BUDOWA | ZASADA DZIAŁANIA | REGULACJA ROOFTOPA

Rooftop CF-XTRIM/P łączy różne technologie w celu najbardziej efektywnego wykorzystania energii przeznaczonej do ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń typu halowego, komercyjnych i produkcyjnych.
 
Innowacyjne połączenie elementów, z których każdy zapewnia uzyskanie najwyższej możliwej sprawności energetycznej oraz optymalizacja ich wspólnego funkcjonowania za pomocą automatyki opartej na procesorach najnowszej generacji, gwarantuje uzyskanie bardzo wysokiej całorocznej efektywności energetycznej instalacji wykonanej na rooftopie gazowym  CF-XTRIM/P

Rooftop gazowy CF-XTRIM/P - to kompaktowa centrala grzewczo-klimatyzacyjna wyposażona w wysokosprawny, nawet ~ 106% sprawnosci, gazowy moduł kondensacyjny z bezpośrednią wymianą ciepła.
Powietrze ogrzewane jest w trakcie przepływu przez gorące powierzchnie płytowego wymiennika ciepła a następnie rozprowadzane kanałami do pomieszczeń. Zarówno komora spalania jak i wymiennik ciepła wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, co gwarantuje bezpieczne i długotrwałe funkcjonowanie, również w warunkach kondensacji. Istotą tego rozwiązania jest przekazywanie ciepła spalania bezpośrednio do powietrza, unikając strat na etapie przesyłu.

FUNKCJA CHŁODZENIA

Chłodzenie odbywa się również bez udziału mediów pośredniczących, dzięki technice bezpośredniego odparowania gazu chłodniczego. W sekcji chłodzącej zastosowane są dwa niezależne obiegi chłodnicze z pompą ciepła.
W celu zoptymalizowania zużycia energii i uzyskania najwyższej efektywności energetycznej, ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepła odbywa się do +5°C, natomiast w niższych temperaturach załączany jest do pracy gazowy moduł kondensacyjny z palnikiem atmosferycznym, który pracuje z mocą cieplną zapewniającą efektywną pracę w trybie kondensacji gazów spalinowych.

REKUPERATOR I ODZYSK CIEPŁA

Wbudowany rekuperator z wymiennikiem krzyżowym odzyskuje ciepło od powietrza wywiewanego - usuwanego. Dodatkowo automatyka urządzenia oszczędza zużycie energii, wykorzystując funkcje free-cooling, tzn. chłodzenia za pomocą bezpośredniej wymiany powietrza.
Rooftop gazowy CF-XTRIM/P zapewnia wymianę – usuwanie zużytego powietrza oraz filtrowanie i nawiew świeżego powietrza.

REGULACJA I STEROWANIE ROOFTOPA

Dzięki zastosowaniu falownika w sekcji nawiewnej oraz układu przepustnic z napędem proporcjonalnym można dokonywać niezależnej i precyzyjnej regulacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego, ustalając w ten sposób poziom nadciśnienia w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Wszystkie funkcje są regulowane w pełni automatycznie za pomocą regulatora elektronicznego najnowszej generacji. Regulator może współpracować z przyjaznym w obsłudze panelem zdalnego sterowania lub innymi bardziej złożonymi systemami sterującymi. Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom instalacji, czerpnie powietrza oraz króćce nawiewne mogą być ukierunkowane zarówno pionowo jak i poziomo. Ważną zaletą urządzenia jest niski poziom hałasu podczas pracy.

Bezpieczeństwo produktu potwierdzają uznane międzynarodowe urzędy certyfikujące.
certyfikaty-i-dopuszczenia-rooftopa  


 

ogrzewanie-klimatyzacja--hale-przemysloweogrzewanie-przemyslowe
Powietrzne systemy nadmuchowe-grzewcze-wentylacyjne-klimatyzacja-hal-nagrzewnice-rooftopy-Poznań
Impressum Polityka prywatności Zaloguj | Mapa strony |  W górę strony  W górę strony